پیشنهاد جدید نفتی ایران به ویتنام

یک مقام مسئول در شرکت ملی صنایع پتروشیمی پیشنهاد جدیدی به سرمایه‌گذاران ویتنام برای مشارکت و سرمایه گذاری در طرح‌های پتروشیمی ایران ارائه کرد و گفت: سرمایه گذاران طرح‌های پتروشیمی مشمول بسته‌های تشویقی دولت خواهند شد.