چرا باران از تهرانی‌ها رو برگرداند؟

بر اساس گفته کارشناسان، شدت آلودگی هوا می‌تواند مانع بارش نزولات جوی شود. تهرانی‌ها در حالی‌ که روز گذشته در انتظار بارش باران طبق پیش‌بینی‌های سازمان هواشناسی بودند اما این رحمت الهی از آنها رو برگرداند.