واردات مجدد بنزین خیانت به کشور است

جناب‌عالی در ماههای اخیر بیش از 10 بار این جمله را تکرار کرده‌اید که بنزین پتروشیمی‌ها آلاینده است اما یک بار هم گزارشی از نتایج یک آنالیز آزمایشگاهی و علمی از کیفیت این بنزین ارائه نکرده‌اید، آن هم بعد از این همه جنجال بر سر آلوده بودن یا نبودن این نوع بنزین، آیا سازمان عریض و طویل محیط زیست نمی‌تواند یک آنالیز آزمایشگاهی به جامعه ارائه کند و این قائله را برطرف نماید؟!

دولت بنزین چینی وارد کرد

با وجود بهره برداری از هفت طرح از مجموع 10 پروژه توسعه، بهینه سازی و بهبود کیفیت تولید فرآورده های نفتی در پالایشگاه های موجود نفت، تراز تولید و مصرف بنزین کشور کماکان منفی است.