جزئیات دو شبکه ماهواره ای جدید ضد انقلاب

مهدی جامی درباره تأمین مالی رسانه مورد نظرشان به دویچه وله گفت: واقعاً در بین اپوزیسیون خارج کشور، مسئله مالی وجود ندارد و پول بسیار است. ما بنیاد خود را در کالیفرنیا به ثبت رساندیم و 2 تا 3 هفته دیگر نشستی را در لندن برگزار خواهیم کرد.