عکس: وزیرخارجه ایتالیا بدون‌حجاب در تهران

یکی از وب‌سایتهای وابسته به وزارت خارجه ایتالیا تصویری از وزیر خارجه ایتالیا منتشر کرد که با فراغ بال و بدون حجاب در فرودگاه تهران در حال قدم زدن است. پیشتر شایعه متفاوتی از واکنش ظریف و مخالفت قاطع وی با ورود بدون حجاب خانم بنینو به تهران پخش شده بود.