انقضای پیش‌از موعد بن‌کارت‌های کتاب

اما در حال حاضر دارندگان اين بن كارتها با مشكلي روبرو هستند. در حالي كه هنوز به پايان شهريور نرسيده ايم اين بن كارت ها اعتباري نداشته و دستگاه‌هاي كارتخوان كتابفروشي ها حتی کارتخوان‌های بانک صادر کننده بن کارت کتاب، این کارت ها را فاقد اعتبار مي خواند.

بن کارت‌های دانشجویی به نمایشگاه نمی‌رسد

معاون فرهنگی وزارت علوم با اشاره به عدم پرداخت بودجه بن کارت‌های دانشجویی گفت: بن کارت‌های کتاب دانشجویی به نمایشگاه کتاب نمی‌رسد.