شعر:‌سلام الله‌ای نسرین سلام الله‌ای سوسن

بهار از سمت دانایی می آید با گل سوسن | سراپا چشم خواهد شد زمان، چشم زمین روشن || بهاری تازه می آید پر از سوری پر از سنبل | پر از ریحان پر از نعنا پر از ختمی و آویشن

شعر: گر منتقم خون بهارید بیایید

گل آمده با سبزه به همراهی نوروز | دل پر شده از عطر هواللهی نوروز || گر منتقم خون بهارید بیایید | گل جامه دریده ست به خونخواهی نوروز

پربحث‌ترین

Sorry. No data so far.