«وطنم افغانستان» زندگی مهاجرین‌افغان در ایران

سریال «وطنم افغانستان» به کارگردانی بهرام درخشان و تهیه کنندگی النا اسبقی ۲۱ آبان در تهران کلید می‌خورد.