یک سیاه‌نمایی «اشتباهی» که جنجالی‌شد

گزارشی که با عنوان‌هایی همچون «گزارش تکان‌دهنده مرکز پژوهش‌های مجلس از رواج روابط نامشروع جنسی در ایران» در سایت‌های مختلف داخلی منتشر شد و موضوعش که باب میل رسانه‌های فارسی‌زبان خارج از کشور بود، به‌صورت ویژه منعکس شد تا از شرایط سیاه فساد جنسی در ایران پرده‌بردارد. اما این گزارش چه‌بود و چرا این‌قدر جنجالی شد؟