در توزیع عدالت آموزشی موفق نبوده‌ایم

عین‌اللهی تصریح کرد: در هیچ کجای دنیا فقط امکانات آموزشی را به پایتخت نمی‌دهند چرا فقط باید امکانات، نیرو و تجهیزات را به شهرهای بزرگی بیاوریم آیا با این کار خدمتی به مردم می‌شود.