بهایی لندن نشین در بی بی سی از امام زمان می‌گوید!

برنامه نوبت شما بر خلاف روال معمول، در معرفی شخصی به اسم عرفان از لندن او را «یک معتقد به بهائیت» معرفی کرد تا تاکیدی باشد بر صحبت‌های این بهائی لندن نشین در انکار امام عصر(عج).