تبادل اورانیوم غنی شده و خام با روسیه

سخنگوی سازمان انرژی اتمی تاکید کرد: قرار است با روسیه بر روی دو آبشار سانتریفیوژ که در تاسیسات فردو است کارهایی را انجام بدهیم که فعلا باید مراحل قانونی آن طی شود تا بتوانیم در جزئیات به تفاهم برسیم.

بازدید بازرسان آژانس از تاسیسات اراک

سخنگوی سازمان انرژی اتمی در واکنش به اظهارات برخی مقامات آمریکایی مبنی بر برچیدن بخش‌های زیادی از تاسیسات هسته‌ای ایران تاکید کرد: ما نمی‌پذیریم درباره چنین مسایلی وارد مذاکره شویم. حقوق هسته‌ای ایران حتی در کوتاه مدت قابل واگذاری نیست.

انرژی هسته‌ای تجاری می‌شود

معاون راهبردی و روابط بین‌المللی سازمان انرژی اتمی ایران با بیان اینکه تجاری کردن انرژی هسته‌ای در دستور کار است، گفت: ایران در بحث هسته‌ای با حقوق خود مصالحه نمی‌کند و مذاکرات با حفظ خط قرمزها دنبال می‌شود.