آزادسازی خرمشهر به روایت عکاسان جنگ

از آزادی خرمشهر ۳۱ سال می‌گذرد و حالا تنها تصاویر است که خاطرات این حماسه و دفاع را زنده می‌کند تا یادمان باشد آن چه را که از دشمن بعثی پس گرفته‌ایم،‌مدیون چه کسانی هستیم.