تکذیب عضویت مومن نسب در کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه

یکی از مسئولان کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه، ارتباط «روح‌الله مومن‌نسب» با دبیرخانه این کارگروه را تکذیب کرد و گفت: آقای مومن‌نسب با این مجموعه همکاری ندارند و اظهارنظرهایی که از ایشان در رسانه‌های مختلف منتشر می‌شود، اظهارات شخصی ایشان بوده و نظر کارگروه محسوب نمی‌شود.