برنامه‌ جدید اتاق تعاون ایران

رئیس جدید اتاق تعاون ایران با اشاره به جزئیات برنامه‌ آینده اتاق تعاون برای توسعه بخش تعاون و حضور فعال مردم در اقتصاد گفت: سهم بخش تعاون از اقتصاد باید به 25 درصد برسد.

سبد کالا از شنبه توزیع می‌شود

مدیرعامل اتحادیه تعاونی‌های مصرف کارکنان دولت با اشاره به اطلاع شفاهی مبنی بر توزیع سبد کالا از شنبه آینده گفت: واجدان شرایط پس از کشیدن کارت بانکی خود می‌توانند سبد کالا را دریافت کنند.