نگاه گزینشی جشنواره برلین به سینمای ایران

اگر چه برگزار کنندگان جشنواره برلین از همان ابتدا نگاه گزینشی خاصی نسبت به سینمای ایران داشتند ولی پس از رخدادهای مربوط فتنه ۸۸ به نظر می‌رسد این نگاه پررنگ‌تر از قبل ادامه یافته است.

«سگ‌های زرد» ی که قربانی برادری شغال شدند

بزنگاهی که بت اتوپیای این غرب زده ها را می شکند اما گویی آنان چنان مشغول له له زدن برای نمایش اشک تمساح هستند که پشت پرده این شوی تبلیغاتی را نمی بینند. نمایش اشک تمساحی که یانکی ها با تمام قوای رسانه ای آن را به روی آنتن می‌برند تا زنده به گور شدن آرزوهای بسیاری تحت الشعاع برآروده شدن یک روزه آرزوی یک کودک پنج ساله شود.