بودجه «بودجه‌ریز کشور» چقدر است؟

اگر چه معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی بعد از انحلال سازمان مدیریت و برنامه ریزی سکان دار و تقسیم کننده بودجه یک سال دستگاه‌های اجرایی و بخش‌های مختلف است اما این دلیلی بر مستثنی شدن این سازمان از قائده بودجه ریزی نیست.