یک ژست آشفته و درهم

فیلم ژست ساخته محمدسجاد نجفی در بخش مسابقه چهارمین جشنواره مردمی فیلم عمار به نمایش درآمد و در بخش نقد درون گفتمانی از نظر داوران شایسته دریافت لوح افتخار تشخیص داده شد.