۴ کشور از۱+۵ در صف ورود به بورس ایران

مدیرعامل شرکت سرمایه‌گذاری صنایع ایران با بیان این که نگاه سرمایه‌گذاران خارجی به بورس ایران بنیادی است، گفت: 4 کشور از ۵+۱ در صف ورود به بورس ایران هستند و نگاه سرمایه‌گذاران خارجی به بورس ایران بنیادی است.