لیست دانه درشت های تخریب کننده باغات + اسامی

تا زمانی که قوه قضاییه با تخریب کنندگان باغات در تهران و مشهد و اطراف آن که به طور سازمان یافته و با پشتیبانی کمیسیون های ماده ۵ و به صورت آشکارصورت می گیرد برخورد قانونی نکند نمی توان انتظار داشت که در استان های دیگر و در نقاط دورافتاده مراتع و جنگل ها مورد حفاظت قرار گیرند.

توقف ساخت و ساز در بوستان مادر

رئیس محیط زیست شورای شهر تهران ضمن اشاره به فرمایشات مقام معظم رهبری در خصوص حفظ محیط زیست، باغات و صیانت از آنها گفت: در این زمینه باید به دور از هرگونه مسائل سیاس، مسئولان مربوطه ورود پیدا کنند و اقدامات گسترده‌ای را انجام دهند.

بوستان مادر تهاتر نشده است

معاون شهرسازی و معماری شهرداری تهران با بیان اینکه بوستان مادر تهاتر نشده است گفت: رقم فروش این پروژه در اداره املاک شهرداری موجود و پرونده این موضوع برای همیشه بسته شده است.

تذکر دوباره به قالیباف

رئیس کمیسیون سلامت شورای شهر تهران گفت: شهردار تهران بر حسب کدام مجوز زمین بوستان مادر را تهاتر کرده است، باید مستندات این کار به شورا ارائه شود.