ویژه‌نامه هفتمین جایزه ادبی جلال منتشر شد

ویژه نامه هفتمین جایزه ادبی جلال آل احمد با خرده روایت‌هایی از مرحوم گلابدره‌ای منتشر شد.