اقدامات بی‌سابقه اسرائیل در مسجد‌الاقصی

اقدامات توهین آمیز صهیونیستها در محوطه مسجد الاقصی با حمایت نظامیان این رژیم به شدت افزایش یافته است.