بازی «بیداری- خاکسترهای سوزان»

«بیداری- خاکسترهای سوزان» نام بازی خوب و شایسته‌ای است که در سومین نمایشگاه بازی‌های رایانه‌ای تهران برای اولین بار به صورت رسمی معرفی شد.