پروژه میلیاردی به کما رفت!

در حالی که برای راه‌اندازی پروژه کارت سوخت، میلیاردها تومان هزینه‌ و ده‌ها مزایا متصور بوده و هست، اما به نظر می‌رسد تک‌نرخی شدن بنزین و به حاشیه رفتن این پروژه، این هزینه‌ و مزایا در حال هدر رفتن و رنگ باختن است.

استفاده از بنزین یورو ۲ برای حومه تهران

رئیس انجمن جایگاه‌داران سوخت کشور گفت: در حال حاضر صددرصد بنزین مصرفی جایگاه های سوخت تهران یورو 4 و از پالایشگاه ها تامین می شود .