بی‌بی‌‎سی پشتو هم راه اندازی شد

با اینکه زمان زیادی از درگیر شدن بی‌بی‌‎سی با مشکلات مالی و اعتراض کارمندان آن نمی گذرد سیاست نفوذ این رسانه در آسیا و خاورمیانه تغییر چندانی نکرده است. در همین راستا سایت بی‌بی‌‎سی فارسی از راه اندازی شبکه تلویزیونی بی‌بی‌‎سی به زبان پشتو خبر داد.