حمله شدید روحانی به منتقدان دولت، چرا؟!

از بس بعضی‌ها هراسان زندگی می‌کنند و چون خودشان اعتماد به نفس ندارد، دیگران را هم این چنین می‌بینند لذا چند مورد از مذاکرات خود را در کتاب هسته‌ای آوردم تا این ترسوها بخوانند. یک عده شعار می‌دهند ولی بزدل سیاسی‌اند؛ هر وقت می‌خواهد مذاکره شود یک عده می‌گویند داریم می‌لرزیم؛ خوب به جهنم، بروید یک جای گرم پیدا کنید.

داستان کوتاه: «کابوس تاریخ»

دو روزی بود که برفی حسابی می آمد و معلوم بود که معلم دیر می رسد. آن گوشه کلاس علی کتابش را باز کرده بود. بچه ها دور نقشه ایران قجری حلقه زده بودند و خیره خیره به سرزمین های برباد رفته کشور نگاه می کردند. و هر از چندی آهی و حسرتی بلند می شد و ناله و نفرینی به آسمان می رفت

آقاتهرانی: هر کس انتقاد کرد بی‌سواد نیست

آمریکا اگر می‌توانست پیچ و مهره تاسیسات هسته‌ای ما را هم باز می‌کرد ولی توان این کار را ندارد با این حال مشکلاتی دیده می‌شود که ناشی از عدم خودسازی ماست؛ نفس انسان او را جهنمی می‌کند و شیطان آنقدر قدرت ندارد که بتواند یک فرد پاک را به طور مستقیم به سمت بدبختی بکشاند.