برچسب نرخ جدید تاکسی‌ها نصب شد

معاون نظارت و امور مناطق سازمان مدیریت و نظارت برتاکسیرانی شهر تهران از نصب برچسب نرخ جدید تمامی تاکسی های تلفنی، گردشی و تاکسی های خطی طی هفته گذشته خبر داد.

تاکسی‌های اجاره‌ای امنیت شهر را تهدید می‌کنند

برخی از رانندگان تاکسی به‌دلیل بیماری و کهولت سن، این امکان را که خودشان بتوانند روی تاکسی‌شان کار کنند، ندارند؛ به همین دلیل با اعلام به سازمان تاکسیرانی و مطرح کردن این شرایط و تعیین فرد باصلاحیت می‌توانند از سازمان تاکسیرانی مجوز گرفته و تاکسی خود را به فرد قابل اعتماد و امینی برای کار واگذار کنند.