راننده‌هایی که از برف کیسه می‌دوزند

در حالی که انتظار می رود در روزهای سخت برفی، بیشتر از قبل هوای همدیگر را داشته باشیم و با همکاری یکدیگر، معابر را باز کنیم یا حداقل شرایط رفت و آمد را برای همدیگر سخت تر نکنیم، اما در این روزهای برفی، برخی راننده ها به بهانه بارش برف، کرایه هایشان را بالاتر می برند و از این که مسافر نمی تواند مدت زیادی در هوای سرد منتظر تاکسی بماند، سوء استفاده می کنند.