گزارش تایمز از توطئه جدید غرب علیه اسد

روزنامه انگلیسی” تایمز” از حمایت مالی کشورهای اروپایی از حمله نظامی جدید گروه‌های مسلح در حومه دمشق برای براندازی نظام بشار اسد تا قبل از آغاز دور دوم مذاکرات در ژنو خبر داد.