فرار از تنهایی به تنهایی

جدا از اینکه نوع گرایش به زندگی مجردی در دختران و پسران و یا در مناطق مختلف ایران متفاوت است، عوامل دیگری نیز در گرایش به این سبک از زندگی وجود دارد.

عوارض مجرد بودن/سه ويژگی همسران خوب

رئیس دانشکده روان‌‌شناسی دانشگاه تهران با تشريح عوارض مجرد بودن جوانان در جامعه گفت: دلیل اصلی فراوانی طلاق در جامعه بی توجهی به انتخاب دقیق همسر است به همین دلیل شعار انتخاب دقیق ازدواج پایدار باید در اولویت برنامه‌های دستگاههای متولی قرار گیرد.

همبازی؛ فیلمی در مذمت تک‌فرزندی و تجرد

«همبازی» صرفاً به تبعات تک فرزندی نمی‌پردازد بلکه با پیش کشیدن مسئله تجرد مدیر مجتمع، به لزوم تشکیل خانواده و مشکلات ازدواج نکردن نیز گوشه چشمی دارد. هم مدیر مجتمع و هم‌ «امین» آدم‌های تنهایی هستند. معادل‌سازی نسبی این دو کاراکتر، مفهوم تنهایی در دنیای شلوغ معاصر را به رخ می‌کشد.