وزیر ارشاد: تحریم وزیر فرهنگ یک کشور قابل توجیه نیست

وزیر ارشاد با اشاره به ادعاهاي اروپايي‌ها در ارتباط با گفت‌وگو و دموكراسي اظهار داشت: از اروپايي‌هايي كه دائم از گفت‌وگو و مدارا دم مي‌زنند، عجيب است كه وزير فرهنگ يك كشور را تحريم كنند و اين مساله قبول توجيه نيست.