عدم امنیت محیط کار معضل زنان شاغل

کارشناس حوزه زنان با اشاره به عدم امنیت محیط کار برای زنان بیان کرد: یکی از مسائل که بسیار مهم است عدم امنیت محیط کار برای زنان است که امروزه ما در برخی از محیط های کاری مختلف شاهد آن هستیم.

ادامه سرکوب‌ دانشجویان انگلیس توسط پلیس

اعتراضات دانشجویان انگلیسی به افزایش شهریه‌های تحصیلی ادامه دارد اما پلیس این کشور نیز سرکوب معترضان را ادامه می‌دهد.

تخصص رائفی‌پور موضوع طنز دکتر سلام

در این قسمت دکترسلامی‌ها با اشاره به اینکه در سریال‌های امسال تلویزیون روح، جن، شیطان حضور ندارند می‌گوید سریال‌های شبه‌ماورایی سال‌های گذشته تلویزیون حتا صدای «پروفسور رائفی پور کارشناس همه امور از شیر مرغ تا جان آدمی‌زاد را هم در آورد» و می‌گوید «آخر نفهمیدیم رائفی‌پور کارشناس چیست وتنها در مورد قاتل بوروس‌لی صحبت نکرده است»

کاندیداها؛ از حوزه علمیه تا جان‌هاپکینز

نگاهی به سوابق تحصیلی کاندیداهای احتمالی یازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری بستری فراهم می کند تا از این منظر راه برای انتخاب یازدهمین مرد پاستور نشین اندکی آسان تر شود.