بر زمین ماندن فریادها و دست به دست شدن کدها

اگر حزب‌الله خودش را از دام این کُدخداهای حق به جانب ظاهرالصلاح نجات ندهد به زودی شاهد استحاله کامل اصولگرایی به یک جریان مشابه کارگزاران خواهیم بود. کارویژه اینها از کارانداختن جوشش های درونی و مردمی انقلاب و ایجاد اریستوکراسی جدید در دل توده های انقلابی است.

فیس بوک مجبور به تغییر سیاست شد

فیس بوک بعد از حدود 10 سال، سیاست سرسختانه خود در مورد لزوم استفاده کاربران از اسامی حقیقی را تغییر خواهد داد.

تحلیل فارین پالیسی از بیانات رهبر انقلاب

یک نشریه آمریکایی بیانات رهبر معظم انقلاب درباره مذاکره با آمریکا را به منزله دعوت ایران برای انجام مذاکرات «حقیقی»، یعنی مذاکراتی که در آن حقوق قانونی ایران به رسمیت شناخته می‌شود، دانست.

آیا مرسی بر طبل جنگ طایفه‌ای کوبید؟

چرا وقتی که رهبران دینی و مقام های عالی رتبه ایران هر گونه دشنام به سه خلیفه را منع کرده‌ اند، مرسی در تهران در یک نشست رسمی در سخنرانی خود نام خلفا را می آورد؟