اجرای دروس بازنگری شده علوم انسانی

دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی گفت: از مهر ۹۴ بخشی از برنامه ها که در شورای تحول اصلاح شده اند وارد مجموعه درسی دانشگاهی می شوند و به تدریج دیگر بخش ها نیز بعد از اصلاح وارد مجموع درسی خواهند شد.

مشکلات ناشی از عدم تحول در علوم انسانی

عدم تحول در علوم انسانی، مشکلات گوناگونی را در جامعه پدید می‌آورد. زندگی پیچیده‌ امروز، نیازمند علوم انسانی امروز است، وگرنه مشکلات و گرفتاری‌ها اجتناب‌ناپذیر خواهند بود.

پیرامون معنا و مبنای تحول در علوم انسانی

غلامی گفت: علوم انسانی غربی ضمن ارائه تعریفی کاملاً منفی از ایدئولوژی، همواره ما را به داشتن رویکرد ایدئولوژیک در میدان علم متهم می‌کند، درحالی‌که خودشان بیش از همه علوم انسانی را ایدئولوژیک کرده‌اند.

مبانی تحول در ساختار نظام اسلامی

آیت‌الله کعبی در این یادداشت به دنبال تبیین مبانی بنیادین تحول در ساختار نظام اسلامی است. وی معتقد است که برای تحول یا تولید در ساختار باید به بازخوانی اهداف، وظایف و مأموریت‌های نظام اسلامی بپردازیم.

حاجی‌بابایی سکوت در دولت جدید را شکست

وزیر سابق آموزش و پرورش گفت: اگر به دیده انصاف بنگریم در 5 ماهه گذشته شاهد شتابزدگی بزرگ و کثرت اخبار متناقض و ناهماهنگی در گفتار و حتی نقض غرض در رفتار و گفتارها بوده‌ایم که در نوع خود بی‌نظیر است.