داعش آثار باستانی تقلبی را تخریب کرد؟

در هفته گذشته، داعش ویدئویی را منتشر کرد که طی آن جنگجویان و اعضای این گروهک با پتک و دریل به جان آثار باستانی دوره آشوری و یونانی واقع در موزه شهر موصل افتاده اند و مشغول به انهدام آن ها هستند. کارشناسان، این واقعه را با تخریب آثار باستانی افغانستان توسط طالبان در سال های نه چندان دور مقایسه می کنند.

نتایج غمبار انقلاب مسلحانه در سوریه + عکس

روزنامه گاردین تصاویری را از چند اثر تاریخی سوریه قبل و بعد از جنگ ویرانگر منتشر کرده است.