حامیان جلیلی امروز در کافه کراسه: رهدار، زرشناس و یامین‌پور

در این جلسه سیر و جایگاه کنونی انقلاب اسلامی، گفتمان مطلوب رئیس جمهور آینده برای پاسخگویی به نیازهای انقلاب و مردم​ در دهه پیشرفت و عدالت و در راستای اندیشه های راهبردی رهبر عزیز انقلاب​، دلایل حمایت اساتید از دکتر سعید جلیلی و محورهای برنامه ای دکتر جلیلی برای اداره کشور بررسی خواهد شد.