انتشار بسته ۸گانه گرافیکی ویژه روز قدس

این بسته شامل چهار مجموعه نمایشگاهی، یک طرح نقاشی، بازی مار و پله انتفاضه، طرحهای درج شده بر روی تی شرت به همراه طرح پرچم و سربند، همگی با محوریت موضوعی روز قدس و مقاومت فلسطین آماده شده است.