نیکوکاران به یاری ترک‌تحصیل‌ کرده‌ها می‌آیند

9 میلیون و 719 هزار نفر در کشور بی‌‌سواد مطلق هستند و هیچ‌گاه به مدرسه نرفته‌اند، بیش از ده میلیون و 600 هزار نفر تحصیلات ابتدایی دارند و 9 میلیون و 200 هزار نفر نیز تحصیلاتشان را در دوره راهنمایی به پایان رسانده‌اند. این اعداد واقعا بزرگ است و از وجود نابسامانی در حوزه آموزش خبر می‌دهد.