گزارش تصویری: تشییع پیکر آیت الله مجتبی تهرانی

پیکر آیت الله مجتبی تهرانی با حضور گسترده مردم تهران از مقابل مدرسه عالی شهید مطهری تشییع شد.