تظاهرات ضد سرمايه‌داری در آلمان

تي‌وي، هزاران نفر از مردم در سراسر آلمان در اعتراض به سيستم سرمايه‌داري و نفوذ و سلطه بانک‌ها، تظاهرات کرده‌اند.

مجموعه طرح ها و عکس هایی با موضوع جنبش تسخیر وال استریت (۲)

مجموعه طر ح های و عکس هایی با موضوع جنبش مردمی تسخیر وال استریت

مجموعه طرح ها و عکس هایی با موضوع جنبش تسخیر وال استریت (۱)

مجموعه طرح های و عکس هایی با موضوع جنبش مردمی تسخیر وال استریت

تظاهرات ضد سرمایه داری در ۸۲ کشور جهان

مردم بیش از 82 کشور جهان، طی امروز و روز گذشته در حدود 951 شهر مختلف در اعتراض به نظام سرمایه داری حاکم بر بازارهای مالی اقدام به برگزاری تظاهرات اعتراض‌‌آمیز کردند.