مدیریت ‌بـسیجی‌ِ؛ به مثابه الگوی مدیریتی کارآمد و مبتنی بر اندیشه اسلامی

اداره موفق هشت سال‌ جنگ تمام عیار با‌ دشمنان‌ کاملا خطرناک و مسلح، ذهن هـر ناظر کنجکاوی را متوجه خـود مـی‌کند. به راستی مدیریت بسیجی چیست که توانست بدین‌گونه معجزه‌آسا اسلام و ایران را از این تجاوز هولناک، پیروزمندانه حفظ کند و به‌ صورت یک فرهنگ خود را در تاریخ جاودانه نماید؟ این پرسشی است که پاسخ آن هنوز به صورت یـک بسته جامع علمی عرضه نشده است.

انقلابی بودن همان تفکربسیجی داشتن است

مهران رجبی گفت: انقلابی بودن همان تفکر بسیجی داشتن است، افراد انقلابی که توانستند حرف‌شان را به کرسی بنشانند، تفکر بسیجی داشتند.

تفکر بسیجی ضرورت سازندگی

اگر هر مسئولی خویش را مسئول بداند، اگر مسئول و رئیس اداره مانند فرمانده لشکر شبانه روز در پی کارزار باشد و خارج از بروکراسی اداره‌ای، مستقیما مسائل را مدام تحت نظر داشته باشد، اگر ملاک ها لیاقت باشد نه رفاقت ها، اگر ریاست فقط ریاضت بیشتری به دنبال داشته باشد و… خلاصه کلام اگر تفکر بسیجی به معنی کامل آن بر فضای کشور حکمفرما شود، مطمئن باشید که در دوره سازندگی موفقیت های چشمگیرتر از دوران جنگ خواهیم داشت.

پربحث‌ترین

Sorry. No data so far.