مردم کسی را برگزینند که زمینه ساز عزت کشور باشد

حنجره‌هاى بى‌تقوائى هم در داخل وجود دارد. در داخل، متأسفانه زبانهاى بى‌تقوا، قلمهاى بى‌تقوا و حنجره‌هاى بى‌تقوائى هستند كه همان حرفهاى دشمن را كه به قصد نوميد كردن و افسرده كردن مردم گفته ميشود، تكرار ميكنند؛ آحاد مردم به اينها نبايد اعتنائى كنند. فرداى اين ملت، فرداى روشنى است. فرداى اين انقلاب، فرداى عزتمدارانه‌اى است. فرداى اين كشور و اين ملت، فردائى است كه ان‌شاءاللّه به توفيق الهى براى همه الگو خواهد شد.

تقوای جمعی و قبیله گرایی سیاسی

ما اغلب برای بُعد جمعی تقوا ارزش چندانی قائل نمی شویم و آماده ی ورود به عرصه ی اجتماع بر مدار تقوا نیستیم. در نتیجه وقتی عرصه های امتحان پیش می آید، کسانی که در خلوت ها یا در میدان های کوچک خودسازی نکرده اند و تازه عیب های نفس شان برملا می شود. در حالی که دیگر فرصت چندانی برای خودسازی ندارند.

از «من» هوای نفس تا «ما»ی تقوای جمعی

افرادی که تقوای فردی را از دست داده بودند کنار هم جمع شدند و تبدیل شدند به حرکت از بین رفتن تقوای جمعی. حاصل جمع بی‌تقوایی جمعی این می‌شود که در مسیری حرکت می‌کنند که شیطان بزرگ آن مسیر را می‌پسندد.

«تقوای جمعی» را باید در «مکتب امام» آموخت

تقوای جمعی یعنی اگر هم قرار به قربانی کردن است، چه بهتر که منافع گروه خود را پای شجره طیبه انقلاب اسلامی فدا کنیم والا روز عقبی در کنار حق الله و حق الناس و حق یک ملت، ملت برتر از قوم حجاز با یک حق دیگر هم طرفیم و آن «حق حاکمیت» است.

پربحث‌ترین

Sorry. No data so far.