«تشنگی مبارک» روی صحنه می‌رود

نمایش «تشنگی مبارک» با حمایت دفتر نمایش‌ بچه‌های مسجد روی صحنه می‌رود.

اجرای نمایش «شوق حضور» در حوزه هنری

نمایش «شوق حضور» نوشته‌ زنده یاد منصوره فیلی با کارگردانی شیوا کاتوزیان از روز یکشنبه 18 آبان‌ماه؛ ساعت 18 در تماشاخانه‌ مهر حوزه هنری میزبان مخاطبان می‌شود.