ارائه اینترنت همراه اول تنها برای HTTP

از فردا دسترسی به اینترنت همراه اول فقط از طریق تنظیمات HTTP امکانپذیر است و WAPUser‌ها دیگر پشتیبانی‌ نمی‌شوند.