شوق ایجاد حماسه سیاسی در اصفهان / اصفهان یک کلام جلیلی والسلام

البته همان‌طور که اعضای جنبش عدم‌تعهد عنوان کردند، دفاع از حقوق هسته‌ای ایران به دفاع از حقوق ایران محدود نمی‌شود و دفاع از حقوق کل کشورهای مستقل جهان است و دشمنان نگرانند که کشوری پیدا شده و انحصاری را که آنها 60 سال بود که ایجاد کرده بودند شکسته است.