فراخوان تهیه جهیزیه برای عروس یتیم در ماه‌خدا

این فراخوان برای تهیه جهیزیه عروس یتیم است.

فراخوان تهیه جهیزیه عروس یتیم

این فراخوان برای تهیه جهیزیه یک عروس یتیم است.

برای این عروس یتیم جهیزیه مهیا کنیم

متاسفانه یک ماه بعد از عقد مادر این دختر خانم هم فوت می کنند. در خانه ای ۲۸ متری در منطقه خاوران تهران با شرایطی فوق العاده سخت زندگی می کنند. متاسفانه بعد از فوت مادر هنوز یارانه خانواده نیز برقرار نشده است.

فراخوان تهیه جهیزیه برای یک عروس یتیم

این فراخوان برای تهیه جهیزیه عروسی یتیم است.

هدیه جهیزیه‌ای به یک عروس آبرومند

خانم ط.غ بیش از ۲۰ ماه است که عقد کرده اما تاکنون به دلیل ناتوانی در تهیه جهیزیه موفق به رفتن به خانه بخت نشده است.

هدیه جهیزیه ای به نام مبارک امام هادی

پدر خانه مشکل سیاتیک دارد و خیلی نمی تواند کار کند اما امرار معاش را با کارگری در باغهای مردم انجام می دهد و روزی ۲۰ هزار تومن و در ایام خاص تا سی هزار تومن حقوق می گیرد و با یارانه در کل رقم ۵۰۰ هزار تومن در ماه درآمد دارد.

همت کنید برای تهیه یک جهیزیه

دختر این خانواده به دلیل مشکلات فراوان هم اکنون عقد شده و هم اکنون مشکل جدی برای جهیزیه دارند.

در آستانه سال‌ نو این عروس یتیم را شاد کنیم

سلام و خداقوت پدر عروس دستفروش بوده و سال ۹۱ فوت کرده است. به همراه مادر در منطقه محروم سلطان آباد مستاجر هستند و تنها منبع درآمد یارانه ماهانه دولت است. تحت پوشش هیچ نهادی اعم از کمیته امداد و بهزیستی نیستند و حتی بیمه هم ندارند. ۶ برادر و خواهر دارد که هیچ کدام […]

فراخوان تهیه جهیزیه عروس یتیم

این شرحی مختصر از وضعیت خانواده ای سه نفره است؛ یک مادر، یک دختر ۲۴ساله و پسر ۱۶ساله اش.

برای یک عروس آبرومند جهیزیه تهییه کنیم

مادر و دختر خانواده در یک مغازه لباس فروشندگی می کنند و حقوق هر دو حدود ششصد هزار تومان دریافت می کنند.

ماهیانه ۱۵۰ هزار تومان اجاره می دهند؛ هزینه های جاری خانه مثل شارژ و آب و برق و ..هم به آن اضافه می شود.