تبلیغات مشتری‌پسند خدمات مشتری‌پران

اگر آژانسی به تعهدات خود عمل نکرد و دست مسافران را درپوست گردو گذاشت، از چه طریقی باید توبیخ و مجازات شود. آیا سازمان گردشگری می‌تواند به شکایات گردشگران در اسرع وقت و تمام و کمال رسیدگی کند؟ آیا این بزرگنمایی‌ها و اغراق‌هایی که مسافران را به خرید پکیج مسافرتی ترغیب می‌کند، در بخشنامه سازمان میراث فرهنگی ذکر شده و آیا اساساً این سازمان بر اساس قانون می‌تواند پیگیر فریفتن مسافران با وعده‌های پوشالی شود؟