۷۰ درصد بازار مسکن، تقاضای سرمایه‌ای است

در فاصله زمانی سال‌های 85 تا 90 نزدیک به ۷۰ درصد از تقاضای مسکن در کشور به تقاضای سرمایه‌ای اختصاص یافته است. کارشناسان معتقدند نبود ساختارهای مالیاتی باعث شده سوداگری در بازار مسکن کشور ما جذاب شود.

جزییات نرخ تورم کالا و خدمات در فروردین92

بر اساس گزارش اعلام شده از شاخص و نرخ تورم قیمت گروه‌های منتخب کالاها وخدمات مصرفی خانوارهای شهری نرخ تورم فروردین ماه با کاهش 1.7 درصدی به 29.8 رسید در حالی که آخرین نرخ اعلام شده در دوره قبل 31.5 درصد بود.