آسمان، پاتوق کتابخوان‌های اصفهانی+عكس

اگر کتاب­فروشان کنکوری و دانشگاهی را از این تعداد فاکتور بگیریم، 32 کتاب­فروشی عمومی در این شهر هست! که به یک میلیون و نهصد و هفتاد وهشت هزار نفر که تقسیم می­ کنی، می­شود شصت و دو هزار و نود و چهار نفر به ازای هر کتاب فروشی.

پست پیام اعتراض توزیع‌کنندگان فرهنگی را نفهمید

«متأسفانه شرکت پست پیام اعتراض ناشران و توزیع‌کنندگان فرهنگی را به درستی دریافت نکرده است. بسیاری از فروشندگان و توزیع‌کنندگان فرهنگی، دغدغه زحمت مشتری را بر دغدغه‌های مالی خود مقدم داشته‌اند، چرا که روزی دست خداست».