سند ملی کار شایسته در مسیر فراموشی

سند ملی کار شایسته طبق برنامه چهارم و پنجم توسعه کشور باید تدوین شود، ولی با گذشت حدود 10 سال از الزام قانون، خبری از تدوین آن در دوره فعلی وزارت کار و تعاون هم نیست.

کانون پیشرفت‌کشور محل جولان فتنه نیست

نماینده مردم چهار شهرستان کهگیلویه و بویراحمد در مجلس گفت: هرگز نباید اجازه داد که کانون پیشرفت و توسعه کشور یا همان دانشگاه، محل تاخت و تاز فتنه‌گران شود.